Methodiek Sggv voor publiek-private ketensamenwerking

Methodiek Sggv voor publiek-private ketensamenwerking

Programma Slim geregeld, goed verbonden (Sggv) heeft in de jaren 2009 tot en met 2012 bijgedragen aan vermindering van regeldruk voor het bedrijfsleven, vergroting van de slagvaardigheid van de overheid en vergroting van kennis over publiek-private ketensamenwerking. 

Het programmabureau heeft zijn opdracht voltooid in december 2012 en deelt via deze website de kennis en ervaringen die bedrijfsleven en overheid hebben opgedaan door samenwerking binnen de 17 Sggv-casussen. 

Tijdens de eindbijeenkomst met ketenpartners is bekendgemaakt dat het programma de regeldruk voor het bedrijfsleven heeft verminderd met een bedrag van 50 miljoen euro. Het programma is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

De methodiek voor ontwikkeling van publiek-private samenwerking is gebaseerd op vijf werkzame factoren.

De Methodiek Sggv heeft zich bewezen in 17 casussen in onder meer de bouw, horeca, asbestverwijdering, beroepsvisserij, evenementen, logistiek, akkerbouw en vleesindustrie.

Samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid voor vermindering van regeldruk vormt de oorsprong van de methodiek.

Alles over werken volgens de Methodiek Sggv. Downloadpagina met best practices, instructiedocumenten, video's en podcasts.

Betrokken ketenpartners

Uitgelichte casussen

Invoering Landelijk Asbestvolgsysteem. Vermindering regeldruk met 1 miljoen euro en meer transparantie.

Digitalisering voor betere ketensamenwerking vermindert de regeldruk met 2,5 miljoen euro en versterkt de borging van toezicht en kwaliteit.

Akkerbouwers staan centraal in een efficiënt werkende informatieketen. Gestroomlijnde informatie-uitwisseling binnen gehele keten, vermindering regeldruk 3 miljoen euro per jaar. 

Betere dienstverlening en minder papierwerk: uitvaartverzorgers gaan digitaal aangifte doen van overlijden.

30% Snellere import van vis en vlees in de haven van Rotterdam. Betere coördinatie van toezicht en besparing voor bedrijven 6 tot 8 miljoen euro.

Horecaondernemers besparen jaarlijks tot 5 miljoen euro. Toezichthouders kunnen sneller en beter gecoördineerd afhandelen.

Nieuwsarchief

Woningcorporatie De Alliantie heeft in juni 2012 als eerste het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) in gebruik genomen.

De aanvraag van omgevingsvergunningen is gemakkelijker geworden.

Organisatoren van evenementen kunnen in oktober en november 2011 in een aantal gemeenten alle vergunningen voor evenementen online aanvragen.

De Land- en Tuinbouw Organisatie ZLTO pleit in het vakblad Nieuwe Oogst voor betere informatie-uitwisseling rond de toelating en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Horecabranche en overheden werken samen aan de invoering van het Ondernemingsdossier Horeca en besparen 5 miljoen euro per jaar.

De import van vis en vlees in de Rotterdamse haven kan gemakkelijker verlopen door slim gebruik te maken van ICT.

De kalversector, de NVWA en het ministerie van Economische Zaken hebben op 30 maart 2012 een overeenkomst getekend voor vermindering van regeldruk met een (nog) betere borging van het toezicht op voedselveiligheid, dierenwelzijn en diergezondheid.