Home / Beproefd binnen 17 casussen / Bouwen met winst

Bouwen met winst

Betere voorbereiding van vergunningen bespaart jaarlijks 6 miljoen euro. Bouwprojecten starten eerder na snellere afhandeling door gemeenten.

Bouwvergunningen kunnen efficiƫnter en sneller worden verstrekt als de vergunningaanvragen correct en volledig zijn ingediend. Gemeenten zijn nu nog genoodzaakt het merendeel van deze vergunningaanvragen in eerste instantie af keuren, omdat die niet aan de gestelde eisen voldoen. Dat leidt tot vertraging van bouwprojecten en extra werk voor gemeenten.

Prototype ontwikkeld en getest

Projectontwikkelaars, architecten, aannemers en gemeenten uit de kop van Noord-Holland, Bouwend Nederland, BNA en VROM waren betrokken bij de ontwikkeling en test van het prototype van de Voorbereidingsmodule. Dit systeem stelt ondernemers en gemeenten in staat gestructureerd te communiceren gedurende de voorbereiding van een vergunningaanvraag. Gebruik van de Voorbereidingsmodule levert naar verwachting van de ketenpartners het bedrijfsleven een financieel voordeel op van jaarlijks ruim 6 miljoen euro.

Ketenpartners realiseren Vergunningversneller

De casus heeft zijn doel bereikt doordat ketenpartners, verenigd in de Stichting Bouwen met Winst, zijn overeengekomen de Vergunningversneller te realiseren en landelijk op te schalen. Daartoe is een samenwerkingsverband gevormd door Bouwend Nederland, Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers (NVB), kennisplatform SBR, Aedes, NLingenieurs en Vereniging Stadswerk Nederland.

De casus is in maart 2011 overgedragen aan de ketenpartners.

Betrokken ketenpartners

Nieuwsarchief

De aanvraag van omgevingsvergunningen is gemakkelijker geworden.

De casus Bouwen met winst is op 25 maart 2011 officieel overgedragen aan de betrokken ketenpartners tijdens een feestelijke ondertekening op het ministerie van EL&I.