Home / Beproefd binnen 17 casussen / eLogboek visserij

eLogboek visserij

De beroepsvisserij bespaart jaarlijks 4,1 miljoen euro. Slimmere informatie-uitwisseling binnen de keten bevordert samenwerking.

Beroepsvissers moeten sinds 1 januari 2010 hun vangstgegevens dagelijks digitaal aanleveren aan de overheid, waaronder de Algemene Inspectie Dienst (AID). Een EU-verplichting die oorspronkelijk zware financiële lasten tot gevolg zou hebben, aangezien er nog meer partijen zijn die de vissers om informatie vragen.

Eén keer aanleveren

Binnen de casus eLogboek visserij hebben ketenpartners gezamenlijk de Vishub ontwikkeld. Via de Vishub sturen vissers sinds april 2010 alle informatie over hun visvangst en andere vaargegevens in één keer naar één verzamelpunt. Daar halen verschillende partijen de gegevens op die zij nodig hebben. De Vishub ondersteunt naast het verplichte eLogboek ook andere digitale gegevensstromen. Zo worden ook vangst, veiling, transport, verwerking en verkoop beter op elkaar afgestemd. De Vishub vermindert de regeldruk voor vissers jaarlijks met 4,1 miljoen euro en voor overheden met 1,1 miljoen.

Ketenpartners

De Vishub wordt gebruikt door de NVWA (de toenmalige Algemene Inspectiedienst), de Douane, de Inspectie Leefomgeving en Transport (de toenmalige Inspectie Verkeer en Waterstaat), de Koninklijke Marechaussee, het CBS, de havenmeesters, het Productschap Vis en private partijen als visafslagen en producentenorganisaties. Zij hebben de Vishub gezamenlijk ontworpen. Het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie heeft de ontwikkeling van de Vishub gefaciliteerd door inzet van Sggv. In april 2010 is de casus overgedragen aan de ketenpartners.

Betrokken ketenpartners

Nieuwsarchief

Op vrijdag 9 april 2010 was minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ( LNV) aanwezig bij de officiële ingebruikname van de Vishub.