Home / Beproefd binnen 17 casussen / Evenementenvergunning

Evenementenvergunning

Minstens tien procent besparing op regeldruk voor het bedrijfsleven. Eén procedure voor eenvoudiger, gemakkelijk en beter aanvragen.

De regeldruk bij het organiseren van evenementen is hoog. Het doen van een vergunningaanvraag en de afhandeling daarvan verschilt per gemeente. Iedere gemeente kan ook andere eisen stellen aan het organiseren van een festival, circus, popconcert, wielerronde of ander evenement. Bij veel gemeenten moet een organisator bovendien meerdere vergunningen aanvragen voor verschillende aspecten van één evenement, zoals muziek, horeca, tribunebouw en wegafzetting of omleiding. En toezichthouders gaan regelmatig zonder goede onderlinge afstemming aan de slag.

Eén proces voor vergunningaanvragen

Ketenpartners uit bedrijfsleven en overheid hebben binnen het programma Sggv gewerkt aan één uniform aanvraagproces voor alle vergunningaanvragen en meldingen, de EvenementAssistent. Een organisator hoeft de gegevens over het evenement slechts één keer aan te leveren, ook wanneer hij in verschillende gemeenten een vergunning aanvraagt. De EvenementAssistent ondersteunt de samenwerking tussen gemeenten, toezichthouders, hulpverlening en ondernemers, en zorgt zo voor een transparant proces. Het concept voor de EvenementAssistent sluit aan op de kaders van de Handreiking Evenementenveiligheid van het Veiligheidsberaad. De EvenementAssistent is in het najaar van 2011 beproefd door verschillende (grote) gemeenten en organisatoren.

De introductie van de EvenementAssistent valt samen met de invoering van het Ondernemingsdossier in de evenementenbranche. De sector zal daarbij samenwerken met de branches waar het Ondernemingsdossier reeds wordt ingevoerd, namelijk de horeca, recreatie en de rubber- en kunststofindustrie. De casus is in juli 2012 overgedragen aan de ketenpartners. De EvenementAssistent is door de gelijkname stichting eind 2012 beschikbaar gesteld voor het aanvragen van evenementenvergunningen. 

Betrokken ketenpartners

Nieuwsarchief

Organisatoren van evenementen kunnen in oktober en november 2011 in een aantal gemeenten alle vergunningen voor evenementen online aanvragen.

Het aanvragen van vergunningen geeft hoge administratieve lastendruk. Evenementenorganisaties, gemeenten en overheidsdiensten gaan het gemakkelijker maken volgens een gezamenlijke aanpak.

Ondernemers in de evenementenbranche en gemeenten gaan beter samenwerken bij de aanvraag van evenementenvergunningen, waardoor de regeldruk met 10 tot 15 procent vermindert.