Casusfilm Gewasbeschermingsmiddelen - Methodiek Sggv voor publiek-private ketensamenwerking

Home / Beproefd binnen 17 casussen / Gewasbeschermingsmiddelen

Gewasbeschermingsmiddelen

Akkerbouwers staan centraal in een efficiënt werkende informatieketen. Gestroomlijnde informatie-uitwisseling binnen gehele keten, vermindering regeldruk 3 miljoen euro per jaar. 

Voor de akkerbouwsector is gewasbescherming een noodzaak. Zonder gewasbescherming geen rendement en geen betrouwbare kwaliteit van de teelt. Om te zorgen dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen veilig is voor mens, natuur en milieu zijn verschillende instanties betrokken bij de naleving van de regels. Afnemers, certificerende instanties en toezichthouders vragen in dit verband informatie aan akkerbouwers.

Digitalisering en eenmalig verstrekken

Tot hun ergernis is het nu zo dat akkerbouwers veelal dezelfde informatie aan verschillende instanties moeten verstrekken en de gegevens daarvoor handmatig moeten invoeren. De administratieve last die akkerbouwers ervaren, is opgemerkt door de Zuidelijke Land en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) en het Productschap Akkerbouw. Zij hebben het initiatief genomen voor de casus door hier aandacht voor te vragen bij het ministerie van Economische Zaken.

Tijdens de casus is gebleken dat naleving en controle eenvoudiger kunnen worden georganiseerd door verdere digitalisering van de informatie-uitwisseling binnen de keten. De informatiebehoefte van de akkerbouwer staat hierbij centraal.

Gunstig voor alle ketenpartners

Alle ketenpartners, met name de akkerbouwers, behalen voordelen bij de gevonden oplossingsrichting: verdergaande digitalisering van de informatie-uitwisseling. Akkerbouwers ontvangen spuitadviezen sneller, doordat hun adviseurs direct toegang hebben tot actuele informatie over gewasbeschermingsmiddelen in de database van de Ctgb. Akkerbouwers kunnen spuitadviezen eenvoudiger verwerken in hun bedrijfsinformatiesystemen om vervolgens afnemers, certificerende instellingen en de overheid te informeren. Adviseurs van akkerbouwers kunnen informatie over gewasbeschermingsmiddelen sneller en tegen lagere kosten verwerken. Distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen kunnen hun voorraden nauwkeuriger plannen op basis van direct toegankelijke, actuele informatie. Toezichthouders kunnen de werkwijze van toezicht vernieuwen en zich meer concentreren op risicovolle situaties. Ook kan het aantal inspecties op het erf worden verminderd door toepassing van digitale administratieve controle. De casus is in december 2012 voltooid en voor invoering en opschaling overgedragen aan de ketenpartners.

Betrokken ketenpartners

Nieuwsarchief

De Land- en Tuinbouw Organisatie ZLTO pleit in het vakblad Nieuwe Oogst voor betere informatie-uitwisseling rond de toelating en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Het programma ‘Slim geregeld, goed verbonden’ ondersteunt bedrijven bij het verminderen van de administratie.