Home / Beproefd binnen 17 casussen / Horeca digitaal

Horeca digitaal

Horecaondernemers besparen jaarlijks tot 5 miljoen euro. Toezichthouders kunnen sneller en beter gecoördineerd afhandelen.

Horecaondernemers hebben te maken met veel wetten, vergunningen en voorwaarden, zoals voor het schenken van alcoholische dranken, milieu, Bibob, (brand)veiligheid en de exploitatie van een horecaonderneming. De administratieve last die dit tot gevolg heeft, voelen zij zwaar.

Gemakkelijker vergunningen aanvragen

Sector en toezichthouders werken aan een aanzienlijke vermindering van de regeldruk en administratieve lasten. Sggv heeft hen ondersteund bij de voorbereidingen voor een digitaal dossier van, voor en door ondernemers. Kern van de oplossing is het eenmalig verstrekken en meervoudig gebruiken van informatie die de ondernemer bezit en verzamelt, ook voor eigen gebruik.

De horecaondernemer is eigenaar van het dossier en bepaalt welke instanties toegang krijgen tot welke onderdelen van zijn dossier. Door het invullen van zijn bedrijfsprofiel ziet de ondernemer welke voorwaarden en voorschriften voor hem gelden. Dit profiel kan de ondernemer gebruiken bij het aanvragen en verlengen van vergunningen en het doen van meldingen. Horecaondernemers hoeven op deze manier niet herhaaldelijk dezelfde gegevens aan te leveren en overheidsinstanties kunnen vergunningaanvragen en toezicht sneller en meer gecoördineerd afhandelen. Zo kunnen vergunningen geheel digitaal worden aangevraagd.

De casus Horeca digitaal heeft zich allereerst gericht op de meest voorkomende vergunningen en ontheffingen, voortkomend uit bijvoorbeeld de Drank- en Horecawet, wet Bibob, (brand)veiligheid en de exploitatievergunning. In samenwerking met de ketenpartners is het concept voor het digitaal dossier is opgesteld, dat vervolgens is beproefd door ondernemers en gemeenten.

Ondernemingsdossier

De casus is in februari 2011 overgedragen aan de brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en het Bedrijfschap Horeca & Catering (BHC) voor doorontwikkeling van het Ondernemingsdossier in de Horeca. 

Betrokken ketenpartners

Nieuwsarchief

Horecabranche en overheden werken samen aan de invoering van het Ondernemingsdossier Horeca en besparen 5 miljoen euro per jaar.