Home / Beproefd binnen 17 casussen / Import veterinaire goederen Rotterdam

Import veterinaire goederen Rotterdam

30% Snellere import van vis en vlees in de haven van Rotterdam. Betere coördinatie van toezicht en besparing voor bedrijven 6 tot 8 miljoen euro.

In de haven zijn vele partijen betrokken bij de import van veterinaire goederen: verladers, rederijen, importeurs, keuringsstations, de Douane, het Havenbedrijf Rotterdam en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Door als keten te gaan samenwerken en de administratieve processen te stroomlijnen zijn containers sneller op hun plaats van bestemming.

Gestroomlijnd berichtenverkeer

Samenwerking tussen publieke en private ketenpartners binnen de casus heeft geresulteerd in de workflow management applicatie Supd@x. De applicatie ondersteunt het creëren van meer transparantie over de gehele keten, door het koppelen van bestaand berichtenverkeer tussen de verschillende ketenpartners en het toegankelijk maken van deze berichten. Uit de praktijktest met Supd@x, die door de ketenpartners is uitgevoerd, blijkt dat een jaarlijkse besparing van 6 tot 8 miljoen euro voor deze goederenstroom in de haven van Rotterdam haalbaar is. Ook is vastgesteld dat de transparantie door het gebruik van Supd@x toeneemt.
Via Supd@x kunnen bedrijven gegevens eenmalig aanleveren die vervolgens op verschillende plaatsen binnen de keten beschikbaar is. Vervolgens kunnen bedrijven in Supd@x de voortgang van de afhandeling binnen de keten volgen, waardoor zij de verdere logistieke afhandeling beter kunnen plannen.

Single Window handel en transport

Deze casus vormt in de visie van de Regiegroep Single Window handel en transport een eerste stap in de richting van een Single Window: eenmalige gegevensaanlevering door het bedrijfsleven aan de overheid via één centraal informatiepunt aan overheidszijde. In deze visie is Digipoort hét overheidskanaal voor alle meldingen van bedrijfsleven aan overheid, met gebruik van Supd@x. De casus is uitgevoerd onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Regiegroep Single Window handel en transport, waarin bedrijfsleven (VNO-NCW, EVO, Havenbedrijf Rotterdam) en overheden (IVW, Douane, NVWA, EL&I) zijn vertegenwoordigd.

De casus is in juli 2011 voltooid en in aanwezigheid van staatssecretaris van Financiën Frans Weekers overgedragen aan de ketenpartners. Bij deze gelegenheid hebben de ketenpartners een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor gebruik van Supd@x.

Betrokken ketenpartners

Nieuwsarchief

De import van vis en vlees in de Rotterdamse haven kan gemakkelijker verlopen door slim gebruik te maken van ICT.

Staatssecretaris Frank Heemskerk en staatssecretaris Jan Kees de Jager (Financiën) bezochten maandag 26 oktober 2009 het bedrijf Argos Oil in de Rotterdamse haven.

In aanwezigheid van staatssecretaris Frans Weekers van Financiën tekenden vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de Douane en de nVWA een samenwerkingsovereenkomst voor gebruik van Supd@x.