REACH

Vermindering regeldruk rond Vib met 40%; besparingspotentieel verfbranche 1,3 miljoen en chemiesector 2,8 miljoen euro.

Ondernemers in de verfindustrie ervaren regeldruk bij het opstellen en distribueren van Veiligheidsinformatiebladen (Vib’s) voor gevaarlijke stoffen. Binnen de casus REACH hebben bedrijfsleven en overheid gewerkt aan vermindering van deze regeldruk.

Europese regelgeving voor chemische stoffen (REACH) verplicht een bedrijf bij de eerste levering van een gevaarlijke stof of mengsel (preparaat) aan een ander bedrijf een Vib mee te sturen. Hierin staat informatie over de risico’s en de beschermingsmaatregelen die genomen moeten worden als er met het product wordt gewerkt. Ook is informatie opgenomen over eerstehulpmaatregelen, brandbestrijdingsmaatregelen, fysisch-chemische eigenschappen van de stof, opslag etc. Met name kleine verfbedrijven zijn veel tijd kwijt aan het maken van Vib’s. De grootste regeldruk doet zich voor bij verfhandelaren (groothandels en distributeurs) doordat zij veel verschillende producten verkopen van diverse leveranciers. Het zorgdragen dat steeds de juiste Vib bij de juiste klant terechtkomt, brengt veel administratieve rompslomp met zich mee.

Oplossingsrichting

De ketenpartners hebben onderzocht hoe de knelpunten in de uitvoering van REACH voor Vib’s in de verfketen opgelost kunnen worden, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van bestaande ICT-systemen, software en databestanden.

Grondstofleveranciers, verfformuleerders, groothandelaren/distributeurs en professionele eindgebruikers, zoals schilders, zijn bij de casus betrokken geweest via brancheorganisaties. Daarnaast zijn de departmenten, die verantwoordelijk zijn voor de wetgeving en de handhaving van gevaarlijke stoffen, betrokken bij de casus REACH. Tijdens de casus is een business case opgesteld voor vermindering met ruim 40% op de geschatte jaarlijkse regeldruk van 1,3 miljoen voor Vib’s in de verfbranche en 2,8 miljoen voor alle branches in de chemiesector.

De ketenpartners hebben na een praktijktest vastgesteld dat de voorgestelde oplossing werkt en hebben zich bij voltooiing en overdracht van de casus in december 2012 gecommitteerd aan de invoering.

Betrokken ketenpartners

Nieuwsarchief

Leveranciers van verfproducten ervaren sinds de invoering van REACH grote regeldruk bij de verstrekking van Veiligheidsinformatiebladen aan afnemers.