Home / Beproefd binnen 17 casussen / Splitsing van percelen

Splitsing van percelen

Woningcorporaties en het Kadaster verminderen regeldruk en bestuurlijke lasten.

Corporaties bezitten grote hoeveelheden onroerend goed in Nederland. Geregeld verkopen ze hier delen van, bijvoorbeeld een eengezinswoning aan een huurder. Hierbij hebben corporaties een kadastraal perceelnummer en/of de exacte oppervlakte van het te verkopen perceel nodig. Corporaties vragen vervolgens het Kadaster om kadastrale splitsing van het perceel. Het Kadaster legt nieuwe percelen vast in de Basisregistratie Kadaster (BRK).

Omslachtig proces en lange doorlooptijd

Splitsing van percelen bij de verkoop van woningen is een bewerkelijk proces met een aantal overbodige handelingen en een onnodig lange doorlooptijd. Alle betrokken partijen ondervinden daar hinder van: corporaties, het Kadaster, notarissen en makelaars. Vereniging van woningcorporaties Aedes en het Kadaster hebben het programma Sggv gevraagd te onderzoeken op welke wijze het splitsingsproces kan worden gestroomlijnd.

Quick wins en structurele verbeteringen

Verkennend onderzoek heeft laten zien dat er zowel quick wins mogelijk zijn als meer structurele verbeteringen. De quick wins liggen bijvoorbeeld op het gebied van kennis bij corporaties over de uitvoering van splitsingen, de structurele verbeteringen betreffen veranderingen in het proces, zoals het achterwegen laten van een offerte voor kosten die in alle gevallen gelijk zijn en de inrichting van één aanspreekpunt voor corporaties binnen het Kadaster.

De oplossingsrichting is binnen de casus beproefd door zes corporaties. De casus is in december 2012 voltooid en overgedragen aan de ketenpartners.

Betrokken ketenpartners

Documentatie