Casusfilm Kalversector - Methodiek Sggv voor publiek-private ketensamenwerking

Home / Beproefd binnen 17 casussen / Toezicht kalverketen

Toezicht kalverketen

Digitalisering voor betere ketensamenwerking vermindert de regeldruk met 2,5 miljoen euro en versterkt de borging van toezicht en kwaliteit.

De regeldruk voor kalverhouders en slachterijen kan verminderen, terwijl voedselveiligheid, dierenwelzijn en diergezondheid beter worden geborgd. Ook de NVWA kan hierdoor efficiënter werken en hoeft minder kosten aan de slachterijen door te berekenen. Met die ambitie vernieuwen overheid en bedrijfsleven het toezicht binnen de kalverketen, samenwerkend binnen de casus Toezicht kalverketen.

Circa 1,5 miljoen kalveren

De kalversector telt meer dan 2.000 kalverhouders die jaarlijks circa 1,5 miljoen kalveren leveren aan een klein aantal grote slachterijen of aan één van de kleinere slachterijen. Samen vertegenwoordigen deze ondernemingen een omzetwaarde van circa 3 miljard euro, waarvan het grootste deel bestaat uit export. Gedurende het proces van opfok tot slacht produceren kalverhouders en slachterijen informatie over vee en vlees. Deze zogenaamde Voedselketeninformatie (VKI) wordt uitgewisseld binnen de keten en gekeurd met het oog op voedselveiligheid. Digitale vastlegging en uitwisseling van deze informatie binnen de keten vergroot de kwaliteit en efficiëntie van het slachtproces en de keuringen, en maakt risicogebaseerd toezicht mogelijk. Kalverhouders en slachterijen kunnen de beheersing van de voedselveiligheidsrisico’s tijdens de opfok van vee en de productie van vlees verder verbeteren met gebruik van digitale slachtkeurgegevens van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Digitale informatiestroom

Ketenpartners hebben binnen de casus Toezicht kalversector samengewerkt aan vermindering van toezichtslasten door betere benutting van de VKI en vernieuwing van het toezicht in de gehele kalverketen. Voedselveiligheid vormde het uitgangspunt voor de casus, echter nadrukkelijk in samenhang met dierenwelzijn en diergezondheid.

Een belangrijk onderdeel van de casus was verdere digitalisering van de Voedselketeninformatie (VKI), waardoor de digitale informatiestroom leidend kan worden voor het toezicht door de bedrijven en de toezichthouder. Het toezicht kan hierdoor vernieuwen, verbeteren en kosten besparen. Slachterijen kunnen met deze informatiestroom de kwaliteit van de eigen productie verbeteren. Bij succes zullen de ketenpartners het systeem implementeren in de gehele sector. Na digitalisering van de VKI kan een volgende slag worden gemaakt door realisatie van ketenkeuring, waardoor vleeskeuringen sneller, beter en zonder snijwerk kunnen worden uitgevoerd.

De ketenpartners hebben in maart 2012 een samenwerkingsovereenkomst getekend voor vermindering van regeldruk met een (nog) betere borging van het toezicht op voedselveiligheid, dierenwelzijn en diergezondheid. Deze organisaties hebben zich door de overeenkomst verbonden aan brede invoering van de nieuwe werkwijze binnen de kalverketen.

Betrokken ketenpartners

Podcast: Ervaringen met de Methodiek Sggv in de kalverketen

Vincent Viool, programmamanager Sggv
Introductie
Ervaringen met de Methodiek Sggv in de kalverketen.
Vraagsturing, bedrijfsleven is uitgangspunt
Waarom naar het bedrijfsleven kijken? En wat heeft de overheid daaraan?
Sturen op belangen van ketenpartners
Welke veranderingen zijn werkelijk in het belang van ondernemers en toezichthouders?
Stapsgewijze procesaanpak
Wat is er bij de start nodig om aan het einde van iedereen commitment te krijgen?
Nieuwe arrangementen tussen markt en overheid
Welke processtappen voegen waarde toe en welke kosten alleen maar geld?
Onafhankelijke, professionele tussenfunctie
Welke eisen stelt publiek-private samenwerking aan de ketenregisseur?

Nieuwsarchief

De kalversector, de NVWA en het ministerie van Economische Zaken hebben op 30 maart 2012 een overeenkomst getekend voor vermindering van regeldruk met een (nog) betere borging van het toezicht op voedselveiligheid, dierenwelzijn en diergezondheid.

Jos Goebbels kent de kalversector van alle kanten. In het verleden werkte hij voor de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA).

Als plv. Inspecteur-generaal is Freek van Zoeren ervoor verantwoordelijk dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de komende jaren met inzet van minder ambtenaren een hogere kwaliteit van toezicht en handhaving levert.