Home / Beproefd binnen 17 casussen / Toezicht vleesketen

Toezicht vleesketen

Besparing op toezichtslasten van jaarlijks enkele miljoenen. Effectiever en efficiënter toezicht op afstand en op locatie.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wil de kosten van het toezicht voor slachterijen aanzienlijk verminderen door de introductie van een specifieke, nieuwe vorm van toezicht op afstand. Daarbij kan de kwaliteit van het toezicht worden verbeterd. Bedrijven die bij deze vorm van toezicht op afstand afdoende aantonen dat zij de regels naleven, worden minder belast met toezicht op locatie.

Continu toezicht

Deze specifieke vorm van toezicht wordt Continuous Control Monitoring Toezicht (CCMT) genoemd. Via CCMT stuurt een bedrijf resultaten van eigen kwaliteitssystemen van slachterijen rechtstreeks aan de toezichthouder met gebruik van ICT. Het toezicht wordt niet meer periodiek en achteraf gehouden, maar continu en actueel. Gebruik van CCMT levert een besparing op voor de slachterijen, aangezien in deze sector de bedrijven het toezicht betalen.

Besparend, effectief en efficiënt

De casus Toezicht vleesketen heeft CCMT geëvalueerd voor het toezicht op de naleving van Europese wetgeving op twee gebieden: de verwerking van een categorie slachterijproducten en de hygiëne in slachthuizen. Op deze beperkte gebieden blijkt een besparing op de toezichtlasten mogelijk van circa 10%. Bij brede toepassing kan CCMT in belangrijke mate bijdragen aan de doelstelling om te komen tot besparing van 25% die de NVWA in de slachterijsector wil realiseren. De huidige toezichtlasten bedragen 60 miljoen euro. De NVWA kan met gebruik van CCMT effectiever en efficiënter toezicht houden.

De resultaten zijn in april 2011 overgedragen aan de ketenpartners. De verdere uitrol staat onder regie van de NVWA en wordt uitgevoerd binnen het programma Vermindering Regeldruk Vleesketen van de NVWA, waarin een brede vertegenwoordiging van bedrijfsleven en toezichthouders samenwerken.

Betrokken ketenpartners

Nieuwsarchief

De resultaten van de casus Gericht toezicht vleesketen zijn vastgesteld door de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), VanDrie Group en VION Food Group.

Bedrijven uit de vleessector en toezichthouder VWA hebben op het ministerie van Economische Zaken een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om een proef te doen met efficiënter toezicht.