Home / Beproefd binnen 17 casussen / Vervoer gevaarlijke lading binnenvaart

Vervoer gevaarlijke lading binnenvaart

Bijdragen aan procesveranderingen voor eenmalig digitaal verstrekken van ladinggegevens en deze snel beschikbaar krijgen bij calamiteiten.

Binnenvaartschepen vervoeren jaarlijks honderdduizenden containers met gevaarlijke lading. De schippers van deze schepen zijn veel tijd kwijt aan het verstrekken van gegevens aan toezichthouders. Ook de informatie-uitwisseling met rederijen, importeurs, tussenpersonen, havenmeesters, sluismeesters, terminals voor laden en lossen en andere vervoerders kost hen veel tijd.

Binnen de casus Gevaarlijke lading binnenvaart hebben de ketenpartners gestreefd naar een beperking van het aantal aangiften. Het slim combineren van gegevens vermindert de administratieve lasten voor bedrijfsleven en overheid.

De casus is uitgevoerd binnen het publiek-private programma Ladinggegevens. Dit programma streeft naar volledig, integraal en op de juiste plek beschikbaar stellen van ladinggegevens bij calamiteiten. Door wijzigingen binnen het programma Ladinggegevens is de faciliterende rol die Sggv heeft vervuld, voltooid met oplevering van de resultaten aan de opdrachtgever.

Betrokken ketenpartners

Documentatie