Nederlandse aanpak voorbeeld Roemenië

Een delegatie vanuit de Roemeense overheid heeft in mei Nederland en België bezocht om te zien hoe in deze landen wordt gewerkt aan vermindering van regeldruk.

De delegatie is ontvangen op het ministerie van EL&I, waar het Nederlandse beleid werd toegelicht dat de overheid sinds 1998 voert om de regeldruk te verminderen. De inzet van verschillende ministeries, Actal, Regiegroep Regeldruk, Commissie Regeldruk Bedrijven, MKB-Nederland en VNO-NCW kwamen hierbij aan de orde.

Vanuit het programma Sggv werd een presentatie gegeven over de methodiek voor publiek-private ketensamenwerking, die inmiddels binnen meer dan vijftien ketens wordt toegepast.