Asbestvolgsysteem in gebruik genomen

Woningcorporatie De Alliantie heeft in juni 2012 als eerste het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) in gebruik genomen. ‘Gebruikersvriendelijk, overzichtelijk en ontzorgend’, noemt Jan Kees Gijsbers van de Alliantie het LAVS op basis van zijn eerste ervaringen.

'Het LAVS is een informatie- en archiveringssysteem dat op alle momenten inzicht geeft in de stand van zaken van een asbestverwijderingsproces voor alle betrokkenen bij asbestverwijdering. Via het LAVS krijgen alle belanghebbenden direct een seintje als er nieuwe gegevens zijn toegevoegd. Vervolgens voert elke schakel in de keten de relevante voortgangsinformatie in. Dat draagt bij aan een goede risicobeheersing. Het systeem lijkt op het omgevingsloket waarmee je bouwvergunningen indient’, aldus Gijsbers.

Het LAVS is voortgekomen uit de Sggv-casus Verwijdering asbest door samenwerking tussen ketenpartijen Aedes (vereniging van woningcorporaties), VVTB (Vereniging voor Verwijdering van Toxische en gevaarlijke Bouwmaterialen), SCA (Stichting Certificatie Asbest, de voorloper van het huidige ASCERT), de Arbeidsinspectie en het LOM (Landelijk Overlegorgaan Milieuhandhaving).

Aedes, de landelijke branchevereniging voor woningcorporaties, is nauw betrokken bij het Landelijk Asbestvolgsysteem. In opdracht van Aedes zijn inmiddels veel corporaties geïnformeerd over het LAVS. Zes corporaties testen de eerste pilotversie van het systeem. Na de zomer gaan 62 corporaties met het systeem aan de slag.

Websites: Landelijk Asbestvolgsysteem en Aedes.