Home / Kennis en ervaring delen

Kennis en ervaring delen

Het progamma Sggv is voltooid. Heeft u vragen over de methodiek of de praktijk van deze vorm van publiek-private ketensamenwerking, dan kunt u contact opnemen met personen in de verschillende initiatieven die uit de casussen zijn voortgekomen of met anderen die bij het programma betrokken zijn geweest. Veel betrokkenen bij overheid en bedrijfsleven hebben zich aangesloten bij de LinkedIn-groep Publiek-private ketensamenwerking. U ziet daar wie op welke wijze betrokken is geweest bij de casussen en de toepassing van de methodiek.

LinkedIn-groep Publiek-private ketensamenwerking

Betrokken ketenpartners