Casus Bouwen met winst overgedragen

De casus Bouwen met winst is op 25 maart 2011 officieel overgedragen aan de betrokken ketenpartners tijdens een feestelijke ondertekening op het ministerie van EL&I.
Ketenpartners in de bouwsector hebben gebruik gemaakt van de uitkomsten van de casus. Een publiek-privaat samenwerkingsverband heeft een webapplicatie ontwikkeld voor slimme vergunningaanvraag. Deze zogenoemde Vergunningversneller maakt het leven voor zowel ondernemingen als gemeenten eenvoudiger.
Met de Vergunningversneller kunnen ondernemingen en gemeenten een bouwaanvraag samen digitaal voorbereiden. Hierdoor stijgt de kans op een succesvolle vergunningaanvraag en wordt de vergunningverlening goedkoper. De lasten voor ondernemingen dalen met 6 miljoen euro per jaar.
Minister Verhagen van het ministerie van EL&I is blij met dit initiatief. “Ondernemers moeten de ruimte krijgen om te doen waar ze goed in zijn. Dat is ondernemen, niet het aanvragen van vergunningen.”
Tot 80 procent van de vergunningaanvragen wordt in eerste instantie afgewezen. De aanvragen zijn ingewikkeld en gemeenten zijn gedwongen een aanvraag af te wijzen, wanneer informatie ontbreekt. Daardoor moeten bouwondernemers vaak lang wachten met de start van bouwprojecten.
“Ondernemen moet lonen,” aldus minister Verhagen. “Op deze manier wordt de tijd en het werk dat verloren gaat met het aanvragen teruggebracht.”