Gemakkelijker aanvragen evenementenvergunning

Het aanvragen van vergunningen geeft hoge administratieve lastendruk. Evenementenorganisaties, gemeenten en overheidsdiensten gaan het gemakkelijker maken volgens een gezamenlijke aanpak.

Hiertoe is binnen het programma Slim geregeld, goed verbonden (Sggv) in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van start gegaan. De stuurgroep van de casus staat onder voorzitterschap van Hans Onno van den Berg. Van de Berg is tevens voorzitter van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties en lid van de Commissie Regeldruk Bedrijven, beter bekend als de commissie Wientjes.

De casus Evenementen richt zich op het ontwikkelen van een landelijk, uniform proces voor de aanvraag van vergunningen. Een digitaal systeem, de Landelijke Voorziening Evenementenvergunning (LVE), gaat het mogelijk maken dat ondernemers hun vergunning voor verschillende gemeenten op dezelfde manier kunnen aanvragen.

Nu stelt iedere gemeente nog andere eisen aan het organiseren van een evenement en verschilt de manier van aanvragen per gemeente. Met de komst van het nieuwe systeem zal de lastendruk van zowel ondernemers als gemeenten verminderen.