Geslaagde praktijktest met vermindering regeldruk

Bedrijven kunnen tijd en geld besparen bij de naleving van wetten en regels door efficiƫnte informatie-uitwisseling met de overheid. Dat concluderen ondernemers en toezichthouders in de rubber- en kunststofindustrie, kinderopvang en recreatie na een praktijktest met het prototype van een nieuw systeem.

De uitkomsten zijn op 25 november gepresenteerd aan de deelnemende organisaties. Vertegenwoordigers van de betrokken brancheorganisaties hielden daarbij een vurig pleidooi voor een gezamenlijke aanpak door branches en overheden.

Het initiatief komt voort uit de rubber- en kunststofindustrie. De bedrijven Opstalan, Trespa en BMD Advies werkten samen met de provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg aan vermindering van de regeldruk rond de naleving van milieuwetgeving. Ondernemers uit andere branches sloten zich daarbij aan. De oplossing die deze ketenpartners gezamenlijk hebben ontworpen, is getest in de praktijk. Belangrijkste conclusie uit deze praktijktest is dat praktisch alle deelnemers minder regeldruk ervaren, doordat zij beter weten wat de overheid van hen verwacht en doordat de informatie digitaal en in veel gevallen eenmalig kan worden aangeleverd. Bedrijven die via dit systeem laten zien dat zij zich aan de regels houden, krijgen minder inspectiebezoeken. De evaluatie van de praktijktest is uitgevoerd in samenwerking met adviesbureau PwC. De betrokken ondernemingen, overheden en brancheorganisaties verwachten veel van de verdere ontwikkeling van het concept.

De praktijktest is uitgevoerd binnen het programma Slim geregeld, goed verbonden (Sggv) in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Het geteste prototype wordt verder ontwikkeld in samenwerking met de betrokken branches. Meer informatie over het Ondernemingsdossier.