Gewasbescherming digitaal: minder administratieve lastendruk

Het programma ‘Slim geregeld, goed verbonden’ ondersteunt bedrijven bij het verminderen van de administratie. In de Casus Gewasbeschermingsmiddelen kijken akkerbouwers naar mogelijkheden om de regeldruk te beperken.

Binnen de Casus Gewasbeschermingsmiddelen worden opties onderzocht om de administratie te vergemakkelijken. Het gaat om drie stappen. De eerste stap is dat de gegevens over toelatingen en gebruiksadviezen digitaal beschikbaar komen voor de akkerbouwer. De tweede stap houdt in dat de akkerbouwer zijn gewasbeschermingsplan, het spuitadvies, dat digitaal bij de akkerbouwer
binnenkomt via de adviseur en/of distributeur, en het gewasbeschermingsmiddelengebruik digitaal registreert.

Lees het gehele artikel (pdf) van vakblad Nieuwe Oogst.