Haven Rotterdam maakt import gemakkelijker

De import van vis en vlees in de Rotterdamse haven kan gemakkelijker verlopen door slim gebruik te maken van ICT. Op 8 juni hebben vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en toezichthouders een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor een proef met Supd@x, een applicatie die helpt de regeldruk te verlagen en de doorlooptijden te verkorten.

De ondertekening is een mijlpaal voor de ketenpartners die betrokken zijn bij de import van veterinaire goederen in de Rotterdamse haven. Slaagt de proef, dan zullen zij na doorvoering van de verbeteringen jaarlijks 6 tot 8 miljoen euro kunnen besparen. Het potentieel van de besparingen is vele malen groter, omdat de aanpak daarna bij meerdere goederenstromen en (lucht)havens kan worden toegepast. De proef loopt naar verwachting tot augustus 2010.

De regie over de samenwerking in de Rotterdamse haven is in handen van de Douane. De EVO en FENEX coördineren de input vanuit het bedrijfsleven. Namens de ketenpartners hebben de volgende partijen de samenwerkingsovereenkomst ondertekend: Het Agrarisch Import Platform, FENEX, EVO, Deltalinqs, VNO-NCW, de Voedsel en Waren Autoriteit en de Douane. De proef wordt begeleid door het programma Sggv.