Heemskerk en De Jager in haven Rotterdam

Staatssecretaris Frank Heemskerk en staatssecretaris Jan Kees de Jager (Financiën) bezochten maandag 26 oktober 2009 het bedrijf Argos Oil in de Rotterdamse haven. Tijdens hun bezoek spraken ze met ondernemers en toezichthouders uit de Rotterdamse haven over merkbare vermindering van regeldruk.

Peter Goedvolk, CEO van Argos Oil, gaf bij het bezoek aan hoe hij de dienstverlening van de overheid ervaart, met name op het gebied van toezicht in de Rotterdamse haven. 'We krijgen hier veel inspecties over de vloer. Dat is goed maar het kost wel veel tijd. Als van vijf twee gemaakt kunnen worden is dat grote winst. Het bezoek van de staatssecretarissen is daarom goed: ik kan dat punt nog een keer maken.'

Eerstedagsmelding

De Jager: 'Er zijn al resultaten geboekt die het ondernemers, ook in het Rotterdamse havengebied, eenvoudiger maken. De eerstedagsmelding aan de Belastingdienst voor nieuw personeel is sinds januari 2009 afgeschaft. Maar we horen natuurlijk graag wat we nog meer kunnen doen om de regeldruk merkbaar te verminderen voor ondernemers.'

ICT-beleid

De staatssecretarissen spraken ook met vertegenwoordigers van de toezichthouders in de haven. Het ging vooral op hoe de samenwerking tussen regionale en nationale inspectiediensten verder kan verbeteren. Heemskerk: 'Betere samenwerking tussen de organisaties vermindert het aantal inspecties, wat zorgt voor minder regeldruk voor ondernemers in het Rotterdamse havengebied.'

Staatssecretaris Heemskerk heeft in het kader van zijn ICT-beleid ook een project lopen in de Rotterdamse haven om de import van goederen in de haven te versnellen. De doorlooptijd van vleesimport kan volgens proefopstellingen worden teruggebracht van drie naar twee dagen. Bedrijven besparen daarmee jaarlijks 5 á 8 miljoen op de kosten van administratieve verwerking en op de logistiek. De snellere import van vlees is mogelijk door slim gebruik van ICT en actieve samenwerking tussen toezichthouders en bedrijven. De proefopstelling voor de import van vlees wordt nu verder uitgewerkt in een nieuw computerprogramma dat zorgt voor snellere informatie-uitwisseling. Daarnaast wordt onderzocht of de opgedane ervaring ook voor andere goederenstromen kan worden ingezet. Het project in de Rotterdamse haven is één van de pilotprojecten die Heemskerk uitvoert om met behulp van ICT de regeldruk voor het bedrijfsleven merkbaar te verminderen. De projecten zijn onderdeel van het programma Slim geregeld, goed verbonden (Sggv).