Horeca en overheden werken aan Ondernemingsdossier

Horecabranche en overheden werken samen aan de invoering van het Ondernemingsdossier Horeca en besparen 5 miljoen euro per jaar.

Meer samenwerken, minder regeldruk

Horecaondernemers hebben te maken met veel wetten, vergunningen en voorwaarden. De regeldruk die dit tot gevolg heeft, voelen zij zwaar. De casus Horeca digitaal heeft aangetoond dat de invoering van het Ondernemingsdossier Horeca digitale uitwisseling van informatie tussen horecaondernemer en overheden makkelijker, transparanter en kostenefficiƫnter maakt. Gebruik van het Ondernemingsdossier Horeca biedt de sector jaarlijks een financieel voordeel van circa 5 miljoen euro en levert de horecaondernemer meer tijd om te ondernemen.

Ondernemingsdossier Horeca

De horecaondernemer is eigenaar van het dossier en bepaalt welke instanties toegang krijgen tot welke onderdelen van zijn dossier. Door het invullen van zijn bedrijfsprofiel ziet de ondernemer welke voorwaarden en voorschriften voor hem gelden. Dit profiel kan de ondernemer gebruiken bij het aanvragen en verlengen van vergunningen en het doen van meldingen. Horecaondernemers hoeven op deze manier niet steeds opnieuw dezelfde gegevens aan te leveren en overheidsinstanties kunnen vergunningaanvragen en toezicht sneller en meer gecoƶrdineerd afhandelen. In het Ondernemingsdossier Horeca kunnen vergunningen geheel digitaal worden aangevraagd.

Betrokken partijen

Binnen de casus Horeca digitaal hebben de volgende partijen samengewerkt: Koninklijke Horeca Nederland (KHN), Bedrijfschap Horeca en Catering (BHC), Vereniging Nederlandse Gemeenten, Inspectieraad, Regiegroep Regeldruk en de nieuwe Voedsel en Warenautoriteit. De betrokken ministeries zijn EL&I, BZK en VWS. De praktische inbreng voor deze casus komt uit een werkgroep die bestaat uit 5 gemeenten, 20 ondernemers, politie en toezichthouders (zoals milieudienst en brandweer).

Naast de direct deelnemende gemeenten en ondernemers, zijn twee volggroepen gevormd om mee te kijken en input te leveren. Het zijn de werkgroep Vermindering regeldruk in de horeca, bestaande uit zes gemeenten in het KvKgebied Haaglanden, en de commissie Innovatie van KHN.

Overdracht

De resultaten en positieve ervaringen van de casus Horeca digitaal zijn op 10 februari 2011 door de stuurgroep Horeca digitaal overgedragen aan KHN en BHC. De aansprekende perspectieven hebben ertoe geleid dat de horecabranche en enkele ketenpartners verder zullen werken aan de doorontwikkeling van het Ondernemingsdossier Horeca. Het programma Slim geregeld, goed verbonden (Sggv) ondersteunt de verdere ontwikkeling en inrichting.