Ketenpartners veterinaire import verminderen regeldruk

In aanwezigheid van staatssecretaris Frans Weekers van Financiën tekenden vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de Douane en de nVWA een samenwerkingsovereenkomst voor gebruik van Supd@x. Dit concept voor ketensamenwerking verbetert de concurrentiepositie van het bedrijfsleven in de haven van Rotterdam.

Supd@x ondersteunt een aanzienlijke verkorting van de doorlooptijd en vermindering van de regeldruk. Bij de import van vis en vlees in de haven van Rotterdam bedraagt de besparing 6 tot 8 miljoen euro per jaar. Daarnaast versterkt de Douane zijn regie op het importproces met de ingebruikname van Supd@x.

Deze ontwikkeling in Rotterdam sluit aan bij de Digitale Agenda.nl van minister Verhagen en de recente aanbevelingen van het Topteam Logistiek. Hiermee wordt tevens een belangrijke stap gezet in de richting van het Single Window handel en transport. Dit Single Window moet leiden tot vermindering van regeldruk, handelsfacilitering en een effectiever en efficiënter overheidsoptreden. De uitrol van Supd@x naar andere ketens, (main)ports en vervoersmodaliteiten is in voorbereiding, onder andere op Schiphol.

Supd@x is voortgekomen uit publiek-private samenwerking, gefaciliteerd door het programma Slim geregeld, goed verbonden van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De ondertekening markeert de overdracht van deze eerste implementatie van Supd@x door EL&I aan de Douane.

Sprekers tijdens de bijeenkomst: Frans Weekers, staatssecretaris van Financiën; Mark Dierikx, directeur-generaal ETM van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; Joop van Lunteren, voorzitter Stuurgroep Havens; Willy Rovers, algemeen directeur Douane en een van de ondertekenaars van de samenwerkingsovereenkomst.