Landbouworganisatie pleit voor Sggv-aanpak

De Land- en Tuinbouw Organisatie ZLTO pleit in het vakblad Nieuwe Oogst voor betere informatie-uitwisseling rond de toelating en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De ZLTO streeft door samenwerking binnen het programma Sggv naar vermindering van administratieve lasten voor akkerbouwers.

De leden van de vakgroep van ZLTO stellen in een artikel dat de regeldruk voor akkerbouwers daadwerkelijk naar beneden gaat door de ketenaanpak. 'Snelle uitwisseling van gegevens hebben wij graag', zegt voorzitter Jaap Haanstra van de vakgroep Akkerbouw. 'Nu moet er een managementprogramma worden onderhouden en de gegevens moeten telkens worden geactualiseerd. Als het managementprogramma zichzelf kan onderhouden, heeft dat enorme voordelen. Je ziet precies wat voor jouw gewassen de toelatingen zijn, welke veiligheidstermijnen er in acht moeten worden genomen en ga zo maar door.

Ook vakgroeplid Adrie Bossers ziet de snelle uitwisseling van gegevens als een winstpunt. 'Nu duurt het een bepaalde tijd voordat kennis indaalt bij bijvoorbeeld handel en kennisinstellingen. Dan duurt het nog een periode voordat de akkerbouwer die kennis tot zich neemt.'

Volgens Sggv-casusmanager Roy Mierop ligt 'een doorbraak naar een vloeiende uitwisseling van informatie tussen alle betrokkenen in de keten gewasbeschermingsmiddelen meer dan ooit binnen handbereik.'