Meetbaar minder regeldruk bij asbestverwijdering

Een nieuw asbestvolgsysteem moet leiden tot een veilige en verantwoorde verwijdering van asbest en merkbaar minder regeldruk in de asbestsector. Het gebruik van het nieuwe systeem biedt de sector een financieel voordeel van jaarlijks € 1 miljoen.

Aedes vereniging van woningcorporaties, de Arbeidsinspectie, het Landelijk Overleg Milieuhandhaving (LOM), de Stichting Certificatie Asbest (SCA) en de Vereniging voor Verwijdering van Toxische en gevaarlijke Bouwmaterialen (VVTB) tekenden op 3 december 2009 in aanwezigheid van staatssecretaris Heemskerk (Economische Zaken) een samenwerkingsovereenkomst om het project formeel te starten. De ondertekenaars maken zich sterk voor een landelijke invoering per medio 2010.

De genoemde partijen hebben het Asbestvolgsysteem gezamenlijk ontwikkeld. Economische Zaken heeft de ontwikkeling gefaciliteerd door inzet van het programma Slim geregeld, goed verbonden.

De definitieve implementatie volgt op een succesvolle pilotperiode. Woningcorporaties, asbestverwijderaars, inventariseringsbedrijven, laboratoria en gemeenten hebben aan de proef deelgenomen met meer dan 50 asbestverwijderingslocaties. De deelnemers zijn enthousiast over de resultaten en nemen het Asbestvolgsysteem nu gefaseerd in gebruik.

Het systeem is gebaseerd op een nieuwe werkwijze voor informatie-uitwisseling rond asbestverwijdering tussen alle betrokken partijen. Alle meldingen -vanaf het melden van een asbestlocatie tot de melding dat de asbest verwijderd is- lopen in het Asbestvolgsysteem via één centraal punt bij de arbeidsinspectie. Hierdoor hoeven allerlei gegevens nog maar één keer te worden aangeleverd bij de toezichthouders in plaats van meerdere keren, zoals tot op heden. In de periode tot medio 2010 zal een groeiend aantal woningcorporaties, bedrijven en gemeenten het Asbestvolgsysteem in gebruik nemen.

De aanleiding om te komen tot een Asbestvolgsysteem was tweeledig: allereerst de hoge administratieve lasten rond asbestverwijdering en daarnaast de oneerlijke concurrentie doorbedrijven die zich niet aan de regels houden. Verwijdering van asbest door ongecertificeerde bedrijven is bij gebruik van het nieuwe Asbestvolgsysteem straks niet meer mogelijk.

Het asbestproject is de eerste officieel afgeronde casus van het programma Sggv van staatssecretaris Heemskerk. Meer projecten op het terrein van de horeca, goederenvervoer en industrie zitten in de pijplijn.