Minder regeldruk door efficiënter toezicht in kalversector

De kalversector, de NVWA en het ministerie van Economische Zaken hebben op 30 maart 2012 een overeenkomst getekend voor vermindering van regeldruk met een (nog) betere borging van het toezicht op voedselveiligheid, dierenwelzijn en diergezondheid. De procesverbeteringen worden dit jaar ingevoerd door slachterijen en kalverhouders.

De overeenkomst volgt op een succesvolle proef met digitalisering van de zogenoemde Voedselketeninformatie (VKI), de ruggengraat voor risicogericht toezicht en de kwaliteit binnen de kalverketen. De ketenpartners hebben op basis van de voorlopige inzichten vastgesteld dat deze digitaliseringsslag en de daarop volgende nieuwe werkwijze het bedrijfsleven jaarlijks 2,5 miljoen euro kan opleveren door reductie van regeldruk en productwaarde stijging. Tegelijkertijd wordt de borging van toezicht en kwaliteit op een hoger niveau gebracht.

Ondertekenaars

De ondertekenaars van de overeenkomst zijn VanDrie Group, Vitelco, Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV), Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV), Productschap Vee en Vlees (PVV), het ministerie van EL&I en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Deze organisaties hebben sinds 2010 samengewerkt binnen Slim geregeld, goed verbonden (Sggv), een programma van het ministerie van EL&I. Zij hebben zich door de samenwerkingsovereenkomst verbonden aan brede invoering van de nieuwe werkwijze binnen de kalverketen.

NVWA

'De NVWA hecht grote waarde aan de digitalisering van voedselketeninformatie en ziet deze ontwikkeling als fundament voor verdere vernieuwing van het toezicht', zegt Roel Stevens, Directeur Veterinair en Import, ondertekenaar namens de NVWA. 'Wij willen ons inzetten om met de sectorpartijen en vertegenwoordigers te streven naar optimalisatie van het toezicht om de regeldruk voor kalverhouders en slachterijen te verminderen, met een nog betere borging van voedselveiligheid, dierenwelzijn en diergezondheid.'

Bedrijfsleven

De nieuwe werkwijze is beproefd in slachterijen van de VanDrie Group en Vitelco. Deze ondernemingen zullen ook bijdragen aan invoering binnen de sector. Ondertekenaar Henny Swinkels, algemeen directeur Corporate Affairs van VanDrie Group: "Digitale Voedselketeninformatie geeft kalverhouders en slachterijen een extra instrument in handen om de kwaliteit van hun product te monitoren en verder te verbeteren." Ook Vitelco heeft de nieuwe werkwijze in de praktijk getest. Ondertekenaar Paul Meeuwissen, directeur Operationele Zaken van Vitelco: "Deze ontwikkeling is een belangrijke stap vooruit in efficiënt toezicht en betere samenwerking binnen de gehele keten, van opfok tot vleesproduct."

Kalversector

De kalversector telt meer dan 2.000 kalverhouders die jaarlijks circa 1,5 miljoen kalveren leveren aan een klein aantal grote slachterijen of aan één van de vele kleinere slachterijen. Samen vertegenwoordigen deze ondernemingen een omzetwaarde van circa 3 miljard euro, waarvan het grootste deel bestaat uit export.