Minder regeldruk voor evenementenvergunningen

Ondernemers in de evenementenbranche en gemeenten gaan beter samenwerken bij de aanvraag van evenementenvergunningen, waardoor de regeldruk met 10 tot 15 procent vermindert.

Brancheverenigingen en overheden hebben dit verklaard bij de overdracht van de casus Evenementenvergunning aan de ketenpartners. Zij hebben een publiek-privaat samenwerkingsverband opgericht voor de invoering van de EvenementAssistent.

Ondernemers ervaren hoge regeldruk bij de aanvraag van vergunningen voor festivals, circussen, popconcerten, wielerrondes en andere evenementen. Gemeenten hanteren verschillende procedures en ook de vereisten zijn in veel gemeenten verschillend. Een andere bron van regeldruk is de aanvraag van verschillende vergunningen per onderdeel van een evenement, zoals voor muziek, horeca, tribunebouw of een wegafzetting.

'Organisatoren en gemeenten hebben gezamenlijk geregeld dat dit eenvoudiger kan, volgens één gestroomlijnd proces voor de aanvraag van alle vergunningen die nodig zijn voor een evenement', zegt Hans Onno van den Berg, onafhankelijk voorzitter van de casus Evenementenvergunning. In deze casus van het EL&I-programma Slim geregeld, goed verbonden (Sggv) zijn bedrijfsleven en overheden tot het nieuwe instrument gekomen onder de naam EvenementAssistent. Het concept is beproefd door 33 organisatoren en 23 gemeenten.

Ondertekenaars van de samenwerkingsovereenkomst zijn de VVEM (evenementenmakers), VNPF (poppodia), VSCD (concertzalen en schouwburgen), NOC*NSF (sportkoepel), VNCO (circussen), NKB (kermissen), gemeente Zandvoort en gemeente Tiel.

De nieuwe aanpak vermindert niet alleen de regeldruk. De Veiligheidsregio Haaglanden is betrokken geweest bij de ontwikkeling en stelt dat de EvenementAssistent 'kan bijdragen aan de veiligheid rondom evenementen'. Het systeem ondersteunt een betere samenwerking tussen gemeenten, toezichthouders, hulpverlening en organisatoren van evenementen. De EvenementAssistent past binnen de aanpak van de Handreiking Veiligheid, die in het voorjaar aan alle gemeenten is aangeboden om de veiligheid rond evenementen te verbeteren.

De introductie van de EvenementAssistent valt samen met de invoering van het Ondernemingsdossier in de evenementenbranche. De sector zal daarbij samenwerken met de branches waar het Ondernemingsdossier reeds wordt ingevoerd, namelijk de horeca, recreatie en de rubber- en kunststofindustrie. Het Ondernemingsdossier wordt in deze branches ingevoerd om de regeldruk te verminderen en het toezicht te vereenvoudigen.

Brancheorganisaties en gemeenten hebben een publiek-private stichting opgericht om de EvenementAssistent te bouwen en in te voeren. Naar verwachting van de initiatiefnemers kunnen in het najaar de eerste evenementenvergunningen via dit systeem worden aangevraagd.