Minister Verburg bij ingebruikname Vishub

Op vrijdag 9 april 2010 was minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ( LNV) aanwezig bij de officiƫle ingebruikname van de Vishub.

De Vishub is een nieuw informatiesysteem voor betere informatie-uitwisseling binnen de visserijketen: vangst, veiling, transport, verwerking en verkoop kunnen door het nieuwe systeem beter op elkaar worden afgestemd. Gebruik van de Vishub verlaagt de regeldruk in de sector en kan op termijn economische en logistieke voordelen opleveren.

De partners die de Vishub gaan gebruiken zijn de Algemene Inspectiedienst, de Douane, de Inspectie Verkeer en Waterstaat, de Koninklijke Marechaussee, het CBS, de havenmeesters, het Productschap Vis en private partijen als visafslagen en producentenorganisaties.

Aanleiding voor de ontwikkeling van de Vishub is de invoering van het elektronisch logboek dat de Europese Unie per 1 januari 2010 verplicht heeft gesteld. De Nederlandse visserijsector is binnen de Europese Unie een voorloper in digitale uitwisseling.

Bedrijfsleven en overheid hebben de Vishub gezamenlijk ontworpen. Het systeem is gerealiseerd door samenwerking binnen het programma Slim geregeld, goed verbonden van het ministerie van Economische Zaken. Het ministerie van LNV heeft de ontwikkeling mogelijk gemaakt.