NVWA en vleessector innoveren toezicht

De resultaten van de casus Gericht toezicht vleesketen zijn vastgesteld door de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), VanDrie Group en VION Food Group.

In de casus is op beperkte schaal ervaring opgedaan met digitaal toezicht (Continuous Control Monitoring Toezicht, CCMT). Daarin worden gegevens over het productie- en slachtproces, die van belang zijn voor het toezicht, digitaal uitgewisseld.

Minder regeldruk, beter toezicht

CCMT in combinatie met gericht toezicht op de werkvloer vermindert de regeldruk in de vleessector en draagt bij aan beter toezicht door de overheid.

De NVWA en vleesverwerkende bedrijven concluderen dit na de gezamenlijke proef. De bestuurders van de VanDrie Group, VION Food Group en de NVWA hebben maandag 18 april 2011 getekend voor de uitkomsten van de proef en voor samenwerking in de vervolgaanpak. De verdere uitrol staat onder regie van de NVWA en wordt uitgevoerd binnen het programma Vermindering Regeldruk Vleesketen, waarin een brede vertegenwoordiging van bedrijfsleven en toezichthouders samenwerken.

Deze gegevens zijn gebaseerd op de bedrijfseigen kwaliteits- en informatiesystemen van de aangesloten bedrijven. NVWA kan daarmee (geautoriseerd door de bedrijven) rechtstreeks de informatiesystemen rechtstreeks raadplegen. Daardoor kan het toezicht beter en effectiever plaatsvinden.

'Draagvlak in de hele sector'

De ondertekenaars hebben hun vertrouwen uitgesproken in het vervolgtraject. “In de toekomst zullen we het van dit soort innovatieve benaderingen moeten hebben”, aldus Van Zoeren, plv Inspecteur Generaal van de NVWA. “Hierdoor kunnen we in de toekomst ons werk nog beter doen en tegelijkertijd een antwoord geven op de toenemende vraag naar hoogwaardig toezicht.”

Urlings, directeur van VION Food Group, onderstreepte het belang van goed toezicht: “Vertrouwen is in onze sector van levensbelang. Dat geldt zowel voor de Nederlandse consument als voor de buitenlandse afzetmarkten. Toezicht op topniveau hoort daarbij".

Ook Swinkels, directeur van de VanDrie Group, sprak zich uit voor handhaving van kwaliteit: “Innovatie gaat in stapjes, juist in het toezicht, maar dat mag nooit ten koste gaan van de kwaliteit. De overheid blijft handhaven en onafhankelijk toezien op kwaliteit. We doen dit met draagvlak in de hele sector.”

High trust en ketenomkering

De casus geeft daarmee een aansprekende invulling aan het ‘omkeren van de informatieketen’ en ‘high trust’, zoals de afgelopen periode door de Commissie Regeldruk onder leiding van Wientjes bepleit. Ook is hiermee een belangrijke stap gezet om op termijn te komen tot systeemtoezicht en risicogebaseerd toezicht in de vleesproductieketen.