Partijen tekenen voor efficiënter toezicht in vleessector

Bedrijven uit de vleessector en toezichthouder VWA hebben op het ministerie van Economische Zaken een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om een proef te doen met efficiënter toezicht. Bij brede toepassing verwachten de partijen hiermee in de toekomst jaarlijks enkele miljoenen euro te besparen op regeldruk en administratieve lasten.

Het toezicht op naleving van wet- en regelgeving in het kader van voedselveiligheid kan effectiever en efficiënter. De proef moet volgens Minister Van der Hoeven (EZ) uitwijzen in hoeverre kostbare en tijdrovende inspecties op locatie kunnen worden vervangen door toezicht op afstand en risicogerichte controles. Bedrijven die consequent laten zien dat zij zich aan de regels houden, zouden daardoor het toezicht op locatie kunnen beperken en daarmee de toezichtlasten verminderen.

Deelnemers aan de proef zijn de toezichthouders Voedsel en Waren Autoriteit en provincie Noord-Brabant. Deelnemende bedrijven zijn VION en VanDrie Group (verantwoordelijk voor 60% van de slacht van kalveren en varkens) en de verwerkingsbedrijven van VION.

De uitkomsten van de proef worden verwacht in september. Blijkt de proef een succes, dan zal het toezicht op afstand naar verwachting op termijn breder kunnen worden toegepast binnen de vleessector. De sector omvat ruim 400 bedrijven met circa 9.500 werknemers en een gezamenlijke jaaromzet van circa 4 miljard euro.

Het ministerie van Economische Zaken ondersteunt het project door inzet van het programma Slim geregeld, goed verbonden, dat zich richt op verlaging van de regeldruk en administratieve lasten in het bedrijfsleven.