Resultaten EUGO aan ketenpartners overgedragen

Ketenpartners uit de rubber- en kunststofindustrie, recreatie en kinderopvang voltooien Sggv-casus en gaan door met veelbelovende resultaten.

Tijdens de feestelijke overdracht van de casus Rubber- en kunststofindustrie bij het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, hebben de ketenpartners teruggeblikt op de samenwerking en de resultaten. Wat begon als een proef binnen één branche, de rubber- en kunststofindustrie, groeide door deelname van de RECRON en de MOgroep Kinderopvang uit tot een casus in drie geheel verschillende branches.

De uitkomsten van de proef met EUGO, wat staat voor Efficiënte Uitwisseling van Gegevens tussen Organisaties, blijkt in verschillende branches bij te kunnen dragen aan vermindering van de regeldruk. Het concept is door zijn generieke toepasbaarheid een veelbelovende voorloper van het Ondernemingsdossier.

In november 2010 zijn de uitkomsten van de praktijktest met EUGO gepresenteerd. Meer over het Ondernemingsdossier.